Kliknij aby zobaczyć historię obrazu Jezusa miłosiernego.

Odsłon:11929

XXIX Niedziela zwykła - 19.10.2014r.

1. Wczoraj przeżyliśmy wielka uroczystość Jubileuszu 25 lat naszej parafii. Ks. Bp Tadeusz Pikus dokonał POŚWIĘCENIA OŁTARZA, NASTAWY OŁTARZOWEJ, AMBONY I OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO. Podziękowaliśmy również Bogu za 40 lat posługi kapłańskiej ks. kan. Mariana Wyszkowskiego. Dziękuję wszystkim parafianom i dobrodziejom za osobisty wkład w to dzieło.
2. Dziś na początku Tygodnia Misyjnego rozpoczynamy w naszej parafii Misje św., które będzie prowadził ks. prał. Stanisław Gancarek z Częstochowy. Każda rodzina otrzymała program misji. Proszę o dokładne zapoznanie się i zapraszam do codziennego uczestnictwa w nabożeństwach misyjnych.
3. Ofiary na tacę z najbliższej soboty i niedzieli będą przeznaczone dla ks. misjonarza jako wyraz wdzięczności za jego posługę wśród nas.
4. W zakrystii można nabyć obrazy Jezusa Miłosiernego, znajdującego się naszym ołtarzu głównym. Cena 40 zł, oraz płytę z przesłaniem miłosierdzia Bożego w cenie 20 zł.
5. Zbliża się listopad miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii znajdują się kartki wypominkowe, na których wypisujemy imiona zmarłych polecanych modlitwom Kościoła.
6. Można nabyć również znicze Caritas i Kalendarze Seminaryjne w cenie po 5 zł.

5. PROGRAM MISJI JEST NASTĘPUJĄCY:

19.X. NIEDZIELA - DZIEŃ POSŁANIA
8.00 - Różaniec za misje prowadzą KŻR Rodziców za Dzieci
8.30 - Msza Święta z nauką - spotkanie z niewiastami
10.30 - Msza Święta z nauką - spotkanie z dziećmi
12.00 - Msza Święta z nauką - spotkanie z mężczyznami
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Misji św.
17.00 - Msza Święta z nauką - spotkanie z młodzieżą
20.00- Apel Maryjny
20.X. PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA I DZIECKA
8.30 - Msza Święta z nauką - Nabożeństwo dziękczynne za rodziców żywych i zmarłych
12.00 - Msza Święta z nauką - Nabożeństwo dziękczynne za rodziców żywych i zmarłych
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie tych, którzy występują przeciwko życiu
16.55 - Różaniec o szacunek dla życia ludzkiego - prowadzą dzieci
- Błogosławieństwo niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych
17.30 - Msza Święta z nauką - Błogosławieństwo Matek w stanie błogosławionym
19.00- Spotkanie z młodzieżą
20.00 - Apel Maryjny
21.X. WTOREK - DZIEŃ POJEDNANIA Z BOGIEM oraz z ludźmi żywymi i zmarłymi
8.30 - Msza Święta z nauką - nabożeństwo pokutne za grzechy całej parafii
12.00 - Msza Święta z nauką - nabożeństwo pokutne za grzechy całej parafii
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego o zgodę w rodzinach i pojednanie zwaśnionych
16.55 - Różaniec o zgodę w rodzinach i pojednanie zwaśnionych
17.30 - Msza Święta z nauką - nabożeństwo pokutne za grzechy całej parafii
19.00 - Spotkanie z młodzieżą
20.00 - Apel Maryjny
22. X. ŚRODA - DZIEŃ CHORYCH na duszy i ciele (spowiedź misyjna)
8.00  Spowiedź misyjna
8.30 Msza Święta z namaszczeniem chorych i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
11.30  Spowiedź misyjna
12.00  Msza święta z namaszczeniem chorych i indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników
16.30 - Spowiedź misyjna
16.55 - Różaniec o nawrócenie grzeszników prowadzą dzieci
17.30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie
19.00 - Spotkanie z młodzieżą
20.00 - Apel Maryjny
23.X. CZWARTEK-DZIEŃ RODZINY (spowiedź misyjna)
8.00 - Spowiedź misyjna
8.30- Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
(dzieci składają swoim rodzicom życzenia i kwiaty)
11.30 - Spowiedź misyjna
12.00- Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
(dzieci składają swoim rodzicom życzenia i kwiaty)
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego za spowiedników i spowiadających się
16.30 - Spowiedź misyjna
16.55 - Różaniec w intencji rodzin prowadzą rodzice i dzieci
17.30 - Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
(dzieci składają swoim rodzicom życzenia i kwiaty)
19.00 - Spotkanie z młodzieżą
20.30 - Apel Maryjny
24.X. PIĄTEK - DZIEŃ ŚWIADECTWA
8.30 - Msza Święta z nauką - Nabożeństwo publicznego wyznania wiary
12.00 - Msza Święta z nauką - Nabożeństwo publicznego wyznania wiary
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego o mężne wyznanie wiary
16.55 - Różaniec o mężne wyznanie wiary
17.30 - Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania - Przewodniczy
J.E.Ks.bp. Antoni Dydycz - Akt oddania parafii Miłosierdziu Bożemu
19.30 - Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych
20.00 - Apel Maryjny
25.X. SOBOTA - DZIEŃ MARYJNY
8.30 - Msza Święta z nauką - osobiste zawierzenie się Maryi
12.00 - Msza Święta z nauką - osobiste zawierzenie się Maryi
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego o wypełnienie testamentu z krzyża
16.55 Różaniec w intencjach Matki Bożej prowadzą dzieci
17.30 - Msza Święta z nauką - osobiste zawierzenie się Maryi
19.00 - Msza Święta z nauką dla młodzieży - osobiste zawierzenie się Maryi
20.00 - Apel Maryjny
26.X. NIEDZIELA - DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI
8.00 - Różaniec prowadzą KŻR
8.30 - Msza Święta z nauką dla niewiast
10.30 - Msza Święta z nauką dla młodych małżeństw i dzieci
12.00 - Msza Święta z nauką dla mężczyzn
15.00 - Nabożeństwo intronizacyjne obrazu Miłosierdzia Bożego w domach.
Prowadzi ojciec. Jeżeli nie jest to możliwe nabożeństwo prowadzi matka.
17.00 - Msza Święta z nauką dla młodzieży
18.00 - Nabożeństwo pod krzyżem misyjnym połączone z łaską odpustu zupełnego